Goede doelen

Villa Rozerood

Villa Rozenrood

Villa Rozerood (De Panne) als respijthuis creëert een omgeving waar niet alleen het zieke kind een gepaste zorgondersteuning krijgt, maar waar zowel het zorgkind als de ouders, broers en zussen daarenboven de dagdagelijkse zorgen eindelijk eens achter zich kunnen laten. Diverse verblijfsformules zijn mogelijk in functie van de vraag en noden van het betrokken gezin.

De lovie / Matthijs VZW

Matthijs biedt dagopvang aan kinderen en jongeren met een beperking. Het aanbod is zowel voor niet-schoolgaande als voor schoolgaande kinderen. Er wordt een zinvolle dagbesteding georganiseerd door een multidisciplinair team van begeleiders en therapeuten.

Op een creatieve en therapeutische wijze worden verschillende vaardigheden aangeleerd. De kinderen leren via aangepast spel en individuele therapie. Kinderen en jongeren met een grotere zorgvraag krijgen een dagprogramma met een evenwicht tussen ontspanning en stimulatie.

De zorg kan aangeboden worden in combinatie met andere organisaties of met school. We streven ernaar dat elk kind zich goed voelt in Matthijs. Er wordt gewerkt in kleine groepen. De samenwerking met ouders is van fundamenteel belang. Spontane en geplande ontmoetingen zorgen voor een goede samenwerking.

Matthijs – Vinkenlaan 3 – 8900 Ieper – [email protected]

Met de steun van Devils Rock kunnen we het aanbod aangepast spelmateriaal voor de kinderen uitbreiden. 

KOG G Stasegem

Graag stellen wij onze Ploeg van Mentaal-beperkte voetballers aan U
voor. Wij zijn dus het G-Team Recreas KOG Stasegem, en wekelijks bieden
wij de kans aan een 65-tal kinderen
en jongvolwassenen, om hun geliefde sport voetbal te kunnen beoefenen in
een ongedwongen sfeer en dit elk volgens zijn eigen mogelijkheden. Door
aangepaste spelregels aan hun beperking, beleven zij plezier aan het
voetbal, waarbij competitie en resultaten van geen belang zijn. De focus
ligt op de beleving én op fair-play. Zelfontplooiing, aanleren van
motorische vaardigheden en het ontwikkelen van sociale vaardigheden,
zijn daarbij van het hoogste belang. Onze club-leuze is dan ook “All for
one, One for all”.

Het inschrijvingsgeld wordt bewust zeer beperkt gehouden en zorgt ervoor
dat de drempel om toe te treden tot onze groep, heel laag wordt
gehouden. De trainingen zijn zoveel meer dank gewone voetbaltrainingen.
Het zijn telkens weer plaatsen van elkaar ontmoeten en van leute en
plezier, waarbij hun beperking niet van tel is en iedereen meetelt en
gelijkwaardig is. Zo wordt er op wedstrijden toegezien dat iedereen van
onze speelsters en spelers evenveel minuten kan en mag spelen.

Wij van KOG Stasegem, zijn de grootste G-Ploeg Voetbal in
West-Vlaanderen. Wij namen reeds vijfmaal deel aan de Special Olympics,
die elk jaar doorgaan in mei op verschillende locaties. Onze jongens en
meisjes verblijven dan samen met trainers, begeleiders, kookploeg en
leden van ons Bestuur, voor enkele dagen op een aparte verblijf- of
kampplaats. Een feest, waarbij de vriendschap met elkaar en de
groepsgeest centraal staan. Driemaal reeds wonnen wij er de gouden
medaille, tweemaal werd het zilver…

In het G-Voetbal wordt gemengd gespeeld. Momenteel hebben wij een
kids-ploeg voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. De Teens, jongeren tussen
12 en 16 jaar, is onze tweede ploeg.
Tenslotte hebben wij nog 3 Volwassenen-ploegen, ieder op een
verschillend spelnivo waarbij iedereen op zijn nivo aan zijn trekken
komt. Er zijn een twaalftal begeleiders, ondersteund door een competent
G-Bestuur. Onze Peter en Meter zijn Fred Deburhgraeve en Loes Van Den
Heuvel, alias Carmen van FC De Kampioenen.

Op zondag 29 augustus, organiseren wij dan ons eigen jaarlijkse tornooi.
En dit jaar hebben wij de eer om de Nationale Ploeg Red Flamingo’s te
mogen verwelkomen, die zullen deelnemen op nivo twee. Zij zijn de
Nationale Ploeg vanFysiek-beperkte spelers, die een been zijn
geamputeerd. Maar die met twee krukken en een ijzeren wil, toch
fantastisch kunnen voetballen. Zij komen naar ons tornooi ter
voorbereiding van het Europees Kampioenschap, dat twee weken later
doorgaat in Polen, en wij zijn daar bijzonder trots op.

Het Bestuur van het G-Team Recreas KOG Stasegem dankt u voor uw aandacht
en interesse voor onze mentaal beperkte voetballers.
Rik Knockaert, Bruno Colpaert, Hubert Depypere, Filip Verbeke, Sophie
Depypere en Nele Janssens.

Wat vooraf ging

Kom op tegen kanker

't College Trapt Hart

Broer Sven en schoonzus Cindy zijn in 2012 hun dochter Celeste verloren aan deze vreselijke ziekte, ze was net 16 jaar geworden. Om dit een beetje te verwerken en ook eens goed af te zien fietsen hij, zijn vrouw Cindy en enkele vrienden mee met de 1000 km voor “Kom op tegen Kanker”. Daarvoor moeten zij 5000 euro zien in te zamelen om er te kunnen aan meedoen en daarin willen wij ons steentje toe bijdragen.

Saying Goodbye

Lars

Saying Goodbye wil zich als vereniging inzetten voor kinderen, jongeren en volwassenen die recentelijk of langer geleden geconfronteerd werden met het verlies van een dierbare. 

Ramona aan het woord:
Lars, onze zoon, werd toen hij 13 jaar was gepest op school.
Zo erg dat hij het niet meer aankon en besliste om uit het leven te stappen.
Onze wereld stond stil , alsof je geamputeerd word. We missen hem nog elke dag en gaan allemaal verschillend om met het verlies.

Onze Nick besliste vorig jaar eens mee te gaan op kamp met Saying Goodbye. Dat is een organisatie die kinderen en hun ouders samenbrengt waar een verlies geleden is.

Op die kampen zijn er heel veel ontspanningsmomenten zoals op een chiro kamp bvb. Maar ook therapeutische momenten. Toen Nick thuiskwam hadden we een ander kind, hij had een metamorfose doorgemaakt. De therapie had enorm veel effect veel meer dan andere therapie omdat het groepsgesprekken waren met leeftijdsgenoten die dit ook voelden en beleefden.

Hij was bij thuiskomst rustiger en veel opener. We zijn de vereniging zo dankbaar voor wat ze daar met kinderen doen. Ook zijn er ouderweekends en samenkomsten. Het is gewoon geweldig die mensen zijn goud waard.

Lieve groetjes, Ramona Dimitrie

Scroll naar boven